https://www.pico.co.th/

มาดูกันว่าค่าฝุ่นละอองแต่ละระดับส่งผลต่อใครบ้าง

การวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศนั้น มักใช้ร่วมกับดัชนีคุณภาพอากาศอย่าง AQI ที่เป็นตัวชี้วัดว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่นั้น ๆ มีความปลอดภัย หรือ อันตรายแค่ไหน โดยวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และ เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศนั่นเอง วันนี้ PICO จึงได้นำตารางข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ที่ได้กำหนดค่าที่เป็นมาตรฐานไว้ มาฝากเพื่อน ๆ กัน ว่าค่า AQI แต่ละระดับนั้นหมายความว่าอะไร แล้วมีส่งผลต่อใครบ้าง […]

Continue Reading มาดูกันว่าค่าฝุ่นละอองแต่ละระดับส่งผลต่อใครบ้าง