ประเทศน่าอยู่

10 ประเทศที่มีความสุขมากที่สุด

สภาวะสังคม ความสุขของคนในประเทศ สวัสดิการ การจัดการของประเทศ ถือเป็นสิ่งที่ควรมีในแต่ละประเทศ ซึ่งสวัสดิการเหล่านี้ทำให้ประชากรที่อยู่ในประเทศมีความสุข เนื่องจากความเป็นอยู่อาศัยที่ดี สวัสดิการที่เพียกพร้อม ทำให้ประชาชนเกิดความสุข ดังนั้นวันนี้เราเลยมี 10 ประเทศที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุดมาฝาก จะมีประเทศอะไรบ้างตามไปดูพร้อมกันเลย  โดยหลักแล้วการประเมินว่าประเทศไหนที่ประชากรมีความสุขมากที่สุด มาจากการสำรวจของ UN ซึ่งจัดอันดับประเทศเอาไว้ทั้งหมด 156 ประเทศ จากระดับความสุขของประชากร โดยใช้ตัวชี้วัดหลายปัจจุยในการตัดสินใจ ดังนี้ […]

Continue Reading 10 ประเทศที่มีความสุขมากที่สุด